Effektiv kommunikation i mobilen

Vi hjälper dagligen företag, myndigheter och regioner att nå ut till sina mottagare med viktiga meddelanden. Med en kommunikationsplattform för meddelandehantering och distribution går det extra snabbt. Pga COVID-19 vill vi LEKAB göra vårt bästa för att hjälpa till. Därför bjuder vi nu på månadsavgiften till kommunikationsplattformen INCIDIT i tre månader.
Jag vill veta mer om INCIDIT

Informerar du snabbt nog?

Vid allvarliga händelser är det viktigt att informera snabbt både internt och externt.
Att använda SMS som kommunikations-kanal är det mest effektiva sättet att mobilisera team och informera både anställda och kunder

Är du kort om personal?

Ibland är det viktigt att snabbt få svar från de som kan ta ett vakant eller extra arbetspass. Skicka SMS till anställda som har rätt kompetens och är tillgängliga för uppdraget med smarta filter och få svar direkt

Hur mår din personal?

Är många anställda sjukskrivna eller i självisolering pga corona? Gör en snabb hälsocheck genom SMS och optimera bemanningen idag och imorgon

Kommunicera effektivt i mobilen

Få uppmärksamhet när så behövs

Fler och fler använder mobilen som en nyhetskanal redan idag. SMS kan användas för effektiv kommunikation när förutsättningarna plötsligt ändras och det är viktigt att informera anställda internt eller andra externt vid t ex allvarliga händelser eller krissituationer. Försäkra dig om att de du vill har emottagit och läst kritisk information. Ett sms-baserat informationssystem har många fördelar och kan användas som ett komplement till de traditionella informationskanalerna:

  • SMS har en öppningsgrad på 98%
  • I snitt tittar vi på mobilen +85 ggr per dag
  • SMS-meddelanden blir lästa inom 3 minuter
  • SMS når alla typer av mobiltelefoner globalt, oavsett operativsystem eller tjänsteleverantör

 

 

Meddelanden som blir lästa

Att använda INCIDIT är att kommunicera smart, effektivt och helt digitalt. Behovet av att kommunicera snabbt och tydligt är alltid viktigt, men just nu är det viktigare än någonsin. Med kommunikationsplattformen INCIDIT skickar du snabbt meddelanden genom App, SMS eller voice som når rätt personer. I dashboard kan se du vilka som mottagit meddelandet och svarat i realtid och därefter fatta väl avvägda beslut för din verksamhet. Plattformen kan användas för att:
  • göra riktade mindre utskick såväl som massutskick
  • informera eller kommunicera både internt och externt
  • kalla in personal vid plötslig frånvaro eller i akuta situationer
  • skicka notiser, påminnelser
Jag vill veta mer

Enkelt att komma igång

INCIDIT kan konfigureras och är enkel att använda. Det är lätt att komma igång och enkelt att skapa kontaktlistor, grupper och fördefinierade mallar för olika typer av meddelanden (notis, påminnelse, kalla in personal etc)

Global Räckvidd

Genom att använda INCIDIT kan du nå mottagare runt om i världen. Meddelanden som skickas via tjänsten når mottagarna inom sekunder.

CPaaS

Med INCIDIT kommunikationsplattform kan du enkelt skicka meddelanden med hög kapacitet och tillgänglighet. Ingen installation är nödvändig då vi levererar INCIDIT som en molntjänst.